Allmänna villkor


Anmälan

Anmälan till Internet Camp görs av målsman. Anmälan är bindande och giltig fram till att avbokning sker enligt de avbokningsregler som föreskrivs nedan. En anmälan är således aldrig endast en intresseanmälan. Målsman ansvarar för att de person- och kontaktuppgifter som anges vid anmälan är korrekta och att de kan användas för korrespondens mellan målsman och Internet Camp.

Avbokningsregler

Avbokningar som görs senare än en vecka innan lägrets start debiteras med 500 SEK.

Domän och webbhotell

City Network bjuder alla deltagare i Internet Camp på en .SE-domän och ett webbhotellspaket under ett år.

Efter första året, om ni inte själva avslutat kontot tidigare, kommer en faktura för domänen och webbhotellspaketet att gå ut till er. Fakturan kommer efter 10 månader, d.v.s. någon gång i april 2017.

För närvarande är kostnaden 129 kr inkl. moms för en .SE-domän och 948 kr inkl. moms för ett års webbhotellspaket.

Vill ni inte behålla domänen eller webbhotellspaketet kan ni logga in på kontrollpanelen och avregistrera domänen och webbhotellet själva.
Har ni frågor eller undrar något så kan ni antingen maila support@citynetwork.se eller ringa deras support på nummer 08 4000 9000.

Allmänna villkor för webbhotell och domäntjänster

Sjukdom

Om barnet blir sjuk bör hen stanna hemma för att undvika smitta. Ej smittsamma sjukdomar hindrar hen inte från närvaro.

Deltagare

Vi prioriterar nya elever och i mån av plats får elever som redan varit med även deltaga.

Ansvar

Internet Camp tar inget ansvar för deltagarnas ägodelar.

Force majeure

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera.
Force Majeure kan inträffa vid t.ex. extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder.